• خریدهای بالای 1 میلیون تومان = 100 هزار تومان تخفیف بیشتر
  • خریدهای بالای 2 میلیون تومان = 250 هزار تومان تخفیف بیشتر
  • خریدهای بالای 3 میلیون تومان = 450 هزار تومان تخفیف بیشتر
  • خریدهای بالای 5 میلیون تومان = 1 میلیون تومان تخفیف بیشتر

حراجی‌ها

قیمت قدیم